17th Sept 2022 Thông báo nâng cấp máy chủ cho khách hàng đăng ký trước tháng 5/2022

THÔNG BÁO NÂNG CẤP DỊCH VỤ,   Để nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng. INTERDATA xin thông báo đến những khách hàng đăng ký dịch vụ trước tháng 05/2022 về việc nâng cấp hệ thống như sau: Từ  02:00 - 05:00 hằng ngày. bắt đầu từ ngày 18/09 - ...