Đặt hàng

Cloud Platinum Plan 1
150.000,00 đ
1 tháng
1 vCPU GOLD | Platinum G1
1 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 2
205.000,00 đ
1 tháng
1 vCPU GOLD | Platinum G1
2 GB RAM
20 GB NVMe U.2
1000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 3
280.000,00 đ
1 tháng
2 vCPU GOLD | Platinum G1
2 GB RAM
30 GB NVMe U.2
1200 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 4
430.000,00 đ
1 tháng
2 vCPU GOLD | Platinum G1
4 GB RAM
50 GB NVMe U.2
1500 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 5
670.000,00 đ
1 tháng
4 vCPU GOLD | Platinum G1
6 GB RAM
60 GB NVMe U.2
2000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 6
820.000,00 đ
1 tháng
4 vCPU GOLD | Platinum G1
8 GB RAM
80 GB NVMe U.2
3000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 7
1.010.000,00 đ
1 tháng
6 vCPU GOLD | Platinum G1
8 GB RAM
120 GB NVMe U.2
4000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 8
1.420.000,00 đ
1 tháng
8 vCPU GOLD | Platinum G1
12 GB RAM
160 GB NVMe U.2
5000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 9
1.800.000,00 đ
1 tháng
8 vCPU GOLD | Platinum G1
16 GB RAM
240 GB NVMe U.2
10000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 10
2.620.000,00 đ
1 tháng
12 vCPU GOLD | Platinum G1
24 GB RAM
320 GB NVMe U.2
14000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 11
3.600.000,00 đ
1 tháng
16 vCPU GOLD | Platinum G1
32 GB RAM
480 GB NVMe U.2
18000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
Cloud Platinum Plan 12
6.304.000,00 đ
1 tháng
32 vCPU GOLD | Platinum G1
64 GB RAM
512 GB NVMe U.2
22000 GB băng thông
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay