Đặt hàng

Plan 1: 1C-2G-20G-Platinum
586.656,00 đ
3 tháng
1 vCPU Platinum
2 GB RAM
20 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan 2: 2C-2G-30G-Platinum
796.176,00 đ
3 tháng
2 vCPU Platinum
2 GB RAM
30 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan 3: 2C-4G-50G-Platinum
1.215.216,00 đ
3 tháng
2 vCPU Platinum
4 GB RAM
50 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan 4: 4C-6G-60G-Platinum
1.927.584,00 đ
3 tháng
4 vCPU Platinum
6 GB RAM
60 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan 5: 4C-8G-80G-Platinum
2.346.624,00 đ
3 tháng
4 vCPU Platinum
8 GB RAM
80 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan 6: 8C-12G-160G-Platinum
4.693.248,00 đ
3 tháng
8 vCPU Platinum
12 GB RAM
160 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan 7: 8C-16G-240G-Platinum
7.123.680,00 đ
3 tháng
8 vCPU Platinum
16 GB RAM
240 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
Đăng ký ngay
Plan 8: 16C-32G-480G-Platinum
14.247.360,00 đ
3 tháng
16 vCPU Platinum
32 GB RAM
480 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
Đăng ký ngay