Đặt hàng

SEO Plan 1
900.000,00 đ
3 tháng
17 Đang có sẵn
10GB NVMe
20 IP Class C
1Gbps Network
Unlimited Bandwidth
10 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
DirectAdmin Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
3 Core - 300% CPU
4GB RAM
Đăng ký ngay
SEO Plan 2
1.500.000,00 đ
3 tháng
37 Đang có sẵn
20GB NVMe
20 IP Class C
1Gbps Network
Unlimited Bandwidth
20 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
DirectAdmin Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
4 Core - 400% CPU
6GB RAM
Đăng ký ngay
SEO Plan 3
2.100.000,00 đ
3 tháng
58 Đang có sẵn
40GB NVMe
20 IP Class C
1Gbps Network
Unlimited Bandwidth
40 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
DirectAdmin Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
4 Core - 400% CPU
6GB RAM
Đăng ký ngay