Đặt hàng

Deal Black Friday 2023 - VPS Thứ 6
2.345.678,00 đ
2 năm
0 Đang có sẵn
2 vCPU GOLD 2.4GHz
4 GB RAM
50 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
1Gbps Network Port
No Refund / Money Back
Đăng ký ngay
Deal VPS - Cyber Monday
4.567.890,00 đ
2 năm
0 Đang có sẵn
4 vCPU GOLD 2.4GHz
8 GB RAM
80 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
1Gbps Network Port
No Refund / Money Back
Đăng ký ngay