MC - P1

14,900,000 đ3 tháng

 • 2 CPU 2667v3
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 480GB SSD Storage

MC - P2

16,100,000 đ3 tháng

 • 2 CPU 2697v3
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 480GB SSD Storage

MC - P3

19,400,000 đ3 tháng

 • 2 CPU 2699v3
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960GB SSD Storage

MC - P4

22,400,000 đ3 tháng

 • 2 CPU 2680v4
  ?
 • 128GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960GB SSD Storage

MC - P5

35,400,000 đ3 tháng

 • 2 CPU 2696v4
  ?
 • 128GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1TB NVMe