Đặt hàng

MC - P1
14.900.000,00 đ
3 tháng
 • 2 CPU 2667v4
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 480GB SSD Storage

Đăng ký ngay
MC - P2
16.100.000,00 đ
3 tháng
 • 2 CPU 2696v4
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960GB RAID SSD Storage

Đăng ký ngay
MC - P3
36.860.000,00 đ
3 tháng
 • 2 CPU GOLD 6138
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960GB NVMe U.2 RAID 1 SSD Storage

Đăng ký ngay
MC - P4
42.560.000,00 đ
3 tháng
 • 2 CPU GOLD 6148
  ?
 • 128GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960GB NVMe U.2 RAID 1Storage

Đăng ký ngay
MC - P5
67.260.000,00 đ
3 tháng
 • 2 CPU Platium 8163
  ?
 • 128GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1TB NVMe U.2 RAID 1

Đăng ký ngay