Hosting Sinh Viên ĐH BKHN - Thầy Đặng Đình Công

1,000,000 đ6 tháng

600MB SSD
30GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
50Mbps Network

Hosting Sinh Viên FPT Polytechnic - Thầy Trần Văn Kỳ

1,000,000 đ6 tháng

1GB SSD
500GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
1Gbps Network