Đặt hàng

Hosting Sinh Viên ĐH BKHN - Thầy Đặng Đình Công
999.999,99 đ
6 tháng
2GB SSD
15GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
50Mbps Network
Đăng ký ngay
Hosting Sinh Viên VIỆN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NHẬT - ĐH XÂY DỰNG
999.999,99 đ
6 tháng
2GB SSD
15GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
50Mbps Network
Đăng ký ngay
Hosting Sinh Viên FPT Polytechnic - Thầy Trần Văn Kỳ
1.000.000,00 đ
6 tháng
1GB SSD
15GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
1Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting Sinh Viên - Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
999.999,99 đ
6 tháng
2GB SSD
15GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
50Mbps Network
Đăng ký ngay
Hosting Sinh Viên FPT Polytechnic - Thầy Trần Tiến Duy
1.000.000,00 đ
6 tháng
2GB SSD NVMe
15GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
1Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting Sinh Viên FPT Polytechnic - Thầy Phạm Thanh Dân
1.000.000,00 đ
6 tháng
2GB SSD NVMe
15GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
1Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting Sinh Viên FPT Polytechnic - Thầy Võ Văn Mỹ
1.000.000,00 đ
6 tháng
1GB SSD
15GB Băng Thông
1 Addon Domain
2 Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
10K Disk IO
1Gbps Network
Đăng ký ngay