Đặt hàng

VPS GOLD Plan 2: 1C-2G-20G
488.880,00 đ
3 tháng
1 vCPU GOLD 2.4GHz
2 GB RAM
20 GB NVMe U.2
800GB băng thông mỗi tháng
1Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD Plan 3: 2C-2G-30G
663.480,00 đ
3 tháng
2 vCPU GOLD 2.4GHz
2 GB RAM
30 GB NVMe U.2
2TB băng thông mỗi tháng
1Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD Plan 4: 2C-4G-50G
1.012.680,00 đ
3 tháng
2 vCPU GOLD 2.4GHz
4 GB RAM
50 GB NVMe U.2
3TB băng thông mỗi tháng
1Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD Plan 5: 4C-6G-60G
1.606.320,00 đ
3 tháng
4 vCPU GOLD 2.4GHz
6 GB RAM
60 GB NVMe U.2
5TB băng thông mỗi tháng
1Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD Plan 6: 4C-8G-80G
1.955.520,00 đ
3 tháng
4 vCPU GOLD 2.4GHz
8 GB RAM
80 GB NVMe U.2
6TB băng thông mỗi tháng
1Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD Plan 7: 8C-12G-160G
3.352.320,00 đ
3 tháng
8 vCPU GOLD 2.4GHz
12 GB RAM
160 GB NVMe U.2
8TB băng thông mỗi tháng
1Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD Plan 8: 8C-16G-240G
4.190.400,00 đ
3 tháng
8 vCPU GOLD 2.4GHz
16 GB RAM
240 GB NVMe U.2
10TB băng thông mỗi tháng
1Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD Plan 9: 16C-32G-480G
8.380.800,00 đ
3 tháng
16 vCPU GOLD 2.4GHz
32 GB RAM
480 GB NVMe U.2
10TB băng thông mỗi tháng
1Gbps Network Port
Đăng ký ngay