Đặt hàng

VPS GOLD - 10Gbps Plan 1: 2C-4G-50G
1.252.800,00 đ
3 tháng
2 vCPU GOLD 2.4GHz
4 GB RAM
50 GB NVMe U.2
1.5 TB băng thông mỗi tháng
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD - 10Gbps Plan 2: 4C-6G-60G
1.987.200,00 đ
3 tháng
4 vCPU GOLD 2.4GHz
6 GB RAM
60 GB NVMe U.2
2TB băng thông mỗi tháng
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD - 10Gbps Plan 3: 4C-8G-80G
2.419.200,00 đ
3 tháng
4 vCPU GOLD 2.4GHz
8 GB RAM
80 GB NVMe U.2
3TB băng thông mỗi tháng
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD - 10Gbps Plan 4: 8C-12G-160G
4.147.200,00 đ
3 tháng
8 vCPU GOLD 2.4GHz
12 GB RAM
160 GB NVMe U.2
5TB băng thông mỗi tháng
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD - 10Gbps Plan 5: 8C-16G-240G
5.184.000,00 đ
3 tháng
8 vCPU GOLD 2.4GHz
16 GB RAM
240 GB NVMe U.2
10TB băng thông mỗi tháng
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay
VPS GOLD - 10Gbps Plan 6: 16C-32G-480G
10.368.000,00 đ
3 tháng
16 vCPU GOLD 2.4GHz
32 GB RAM
480 GB NVMe U.2
14TB băng thông mỗi tháng
10Gbps Network Port
Đăng ký ngay