Mở Ticket

Create new Support Request

Quý khách không tìm thấy câu trả lời tại mục câu hỏi thường gặp của chúng tôi ? Hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận tương ứng dưới đây để chúng tôi được phục vụ.

 Phòng Kỹ Thuật Chung

Hỗ trợ tất cả các vấn đề về kỹ thuật.

Open Ticket
 Hỗ Trợ Kỹ Thuật VPS / Cloud Server

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến VPS, Cloud Server

Open Ticket
 Phòng Kinh Doanh

Hỗ trợ, tư vấn và cung cấp các thông tin cho khách hàng. Đàm phán chính sách.

Open Ticket
 Phòng Kế Toán (Xuất Hóa Đơn)

Hỗ trợ vấn đề hóa đơn, thuế và xuất hóa đơn VAT cho doanh nghiệp, hoàn tiền dịch vụ...

Open Ticket
 Phòng Tên Miền

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Tên Miền

Open Ticket