28th Apr 2021 Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán Chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán trực tuyến tiện lợi và nhanh chóng nhất cho khách hàng Trực tiếp tại VĂN PHÒNG INTER DATA Bạn có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng giao dịch của chúng tôi ở địa chỉ như dưới đây. CÔNG TY CỔ PHẦN ...

28th Apr 2021 Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật   Mục đích và phạm vi thu thập thông tin từ người dùng. InterData không thực hiện việc bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được ...

28th Apr 2021 Chính sách xử lý khiếu nại

Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng Nguyên tắc chung Khách hàng sử dụng dịch vụ của InterData được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch ...

28th Apr 2021 Điều khoản sử dụng

Tổng quan Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Giải Pháp Dữ Liệu Trực Tuyến ODS. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng hoặc đăng ký các Dịch vụ của Inter Group. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện và các Điều ...