MC - P1

14,900,000 đVierteljährlich

 • 2 CPU 2667v4
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 480GB SSD Storage

MC - P2

16,100,000 đVierteljährlich

 • 2 CPU 2696v4
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960GB RAID SSD Storage

MC - P3

36,860,000 đVierteljährlich

 • 2 CPU GOLD 6138
  ?
 • 64GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960GB NVMe U.2 RAID 1 SSD Storage

MC - P4

42,560,000 đVierteljährlich

 • 2 CPU GOLD 6148
  ?
 • 128GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 960GB NVMe U.2 RAID 1Storage

MC - P5

67,260,000 đVierteljährlich

 • 2 CPU Platium 8163
  ?
 • 128GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1TB NVMe U.2 RAID 1