Plan W1: 1C-2G-20

170,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 GB SSD Storage

Plan W2: 2C-2G-30G

190,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 30 GB SSD Storage

Plan W3: 2C-4G-50G

360,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage

Plan W8: 8C-12G-160G

1,200,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 12 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160 GB SSD Storage