IHOST-SSD 20GB

375,000 đ/mo

30 Website
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 20GB
Miễn phí chứng chỉ SSL

IHOST-SSD 40GB

715,000 đ/mo

50 Website
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 40GB
Miễn phí chứng chỉ SSL