VPS US - Plan1: 1C-1G-20G

100,000 đ1 tháng

 • 1 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 1 GB RAM DDR4
  ?
 • 20 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux (Chỉ Cài Linux)
  ?

VPS US - Plan2: 1C-2G-20G

145,000 đ1 tháng

 • 1 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 2 GB RAM DDR4
  ?
 • 20 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

VPS US - Plan3: 2C-2G-20G

190,000 đ1 tháng

 • 2 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 2 GB RAM DDR4
  ?
 • 20 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

VPS US - Plan4: 2C-4G-30G

280,000 đ1 tháng

 • 2 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 4 GB RAM DDR4
  ?
 • 30 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

VPS US - Plan5: 3C-6G-30G

400,000 đ1 tháng

 • 3 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 6 GB RAM DDR4
  ?
 • 30 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

VPS US - Plan6: 4C-8G-40G

540,000 đ1 tháng

 • 4 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 8 GB RAM DDR4
  ?
 • 40 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

VPS US - Plan8: 8C-16G-100G

1,040,000 đ1 tháng

 • 8 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 16 GB RAM DDR4
  ?
 • 100 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

VPS US - Plan9: 14C-32G-200G

2,040,000 đ1 tháng

 • 14 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 32 GB RAM DDR4
  ?
 • 200 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?