Đặt hàng

Cloud VPS - Bánh Giầy
1.680.000,00 đ
1 năm
0 Đang có sẵn
2 vCPU Intel Xeon 2.6 - 3.2GHz
4 GB RAM
60 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
No Refund / Money Back
Đăng ký ngay
Cloud VPS - Bánh Chưng
2.800.000,00 đ
1 năm
0 Đang có sẵn
4 vCPU Platinum
8 GB RAM
100 GB NVMe U.2
Unlimited Bandwidth Monthly
500Mbps Network
No Refund / Money Back
Đăng ký ngay