Đặt hàng

Hosting NVMe - Plan 1
182.000,00 đ
3 tháng
0 Đang có sẵn
1GB NVMe
Băng Thông Không Giới Hạn
1 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
1 Core - 100% CPU
1GB RAM
100Mb - 10Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting NVMe - Plan 2
282.100,00 đ
3 tháng
0 Đang có sẵn
2GB NVMe
Băng Thông Không Giới Hạn
2 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
1.5 Core - 150% CPU
1GB RAM
100Mb - 10Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting NVMe - Plan 3
414.700,00 đ
3 tháng
0 Đang có sẵn
4GB NVMe
Băng Thông Không Giới Hạn
4 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
2 Core - 200% CPU
2GB RAM
100Mb - 10Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting NVMe - Plan 4
613.600,00 đ
3 tháng
2 Đang có sẵn
6GB NVMe
Băng Thông Không Giới Hạn
6 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
2 Core - 200% CPU
3GB RAM
100Mb - 10Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting NVMe - Plan 5
746.200,00 đ
3 tháng
0 Đang có sẵn
8GB NVMe
Băng Thông Không Giới Hạn
8 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
3 Core - 300% CPU
3GB RAM
100Mb - 10Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting NVMe - Plan 6
911.300,00 đ
3 tháng
0 Đang có sẵn
10GB NVMe
Unlimited Băng Thông
20 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
3 Core - 300% CPU
4GB RAM
100Mb - 10Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting NVMe - Plan 7
1.242.800,00 đ
3 tháng
1 Đang có sẵn
20GB NVMe
Unlimited Băng Thông
30 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
4 Core - 400% CPU
6GB RAM
100Mb - 10Gbps Network
Đăng ký ngay
Hosting NVMe - Plan 8
2.366.000,00 đ
3 tháng
0 Đang có sẵn
40GB NVMe
Unlimited Băng Thông
Unlimited Domain Addon
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
6 Core - 600% CPU
8GB RAM
100Mb - 10Gbps Network
Đăng ký ngay