Đặt hàng

Hosting NVMe 1Gbps - Plan 4 x KP3
2.500.000,00 đ
1 năm
0 Đang có sẵn
6GB NVMe
1Gbps Network
500GB Bandwidth
6 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
2 Core - 200% CPU
3GB RAM
Đăng ký ngay