HP SSD 1

99,450 đ3 tháng

512MB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
0 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
1 Core - 100% CPU
1GB RAM
100Mb - 10Gbps Network

HP SSD 2

140,250 đ3 tháng

1GB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
1 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
1 Core - 100% CPU
1.5GB RAM
100Mb - 10Gbps Network

HP SSD 4

318,750 đ3 tháng

4GB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
4 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
2 Core - 200% CPU
3GB RAM
100Mb - 10Gbps Network

HP SSD 5

471,750 đ3 tháng

6GB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
6 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
3 Core - 300% CPU
3GB RAM
100Mb - 10Gbps Network

HP SSD 6

573,750 đ3 tháng

8GB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
8 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
3 Core - 300% CPU
4GB RAM
100Mb - 10Gbps Network