HP SSD 1

99,450 đ/3 tháng

512MB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
0 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
60K Disk IO
100Mb - 10Gbps Network

HP SSD 2

140,250 đ/3 tháng

1GB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
1 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
1GB RAM
60K Disk IO
100Mb - 10Gbps Network

HP SSD 4

318,750 đ/3 tháng

4GB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
4 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
2GB RAM
60K Disk IO
100Mb - 10Gbps Network

HP SSD 5

471,750 đ/3 tháng

6GB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
6 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
2GB RAM
60K Disk IO
100Mb - 10Gbps Network

HP SSD 6

573,750 đ/3 tháng

8GB SSD
Băng Thông Không Giới Hạn
8 Addon Domain
Unlimited Database
Unlimited FTP
cPanel Web Control
Litespeed Webserver
Free SSL
Backup Daily
Jetbackup
Cloud Linux
Imunify360
100% CPU
2GB RAM
60K Disk IO
100Mb - 10Gbps Network