• Monday, November 21, 2022

Thông báo bảo trì hệ thống.

InterData xin thông báo tới quý khách hàng về việc bảo trì trang Support.  Cụ thể phần quản lý VPS tự động sẽ không hoạt động được trong thời gian bảo trì.

  • Thời gian bảo từ 17H ngày 21/11/2022 đến 21h cùng ngày.

    Lý do bảo trì: Nâng cấp hệ thống và cải thiện hiệu suất, Fix lỗi trong quá trình vận hành.

    Phòng kỹ thuật thông báo đến quý khách hàng, mong quý khách hàng thông cảm cho sự bất tiện này.    Trân trọng.