Shopping Cart

VPS US - Plan1: 1C-1G-20G
100.000,00 đ
Monthly
0 Available
 • 1 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 1 GB RAM DDR4
  ?
 • 20 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux (Chỉ Cài Linux)
  ?

Order Now
VPS US - Plan2: 1C-2G-20G
145.000,00 đ
Monthly
0 Available
 • 1 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 2 GB RAM DDR4
  ?
 • 20 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

Order Now
VPS US - Plan3: 2C-2G-20G
190.000,00 đ
Monthly
0 Available
 • 2 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 2 GB RAM DDR4
  ?
 • 20 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

Order Now
VPS US - Plan4: 2C-4G-30G
280.000,00 đ
Monthly
0 Available
 • 2 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 4 GB RAM DDR4
  ?
 • 30 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

Order Now
VPS US - Plan5: 3C-6G-30G
400.000,00 đ
Monthly
0 Available
 • 3 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 6 GB RAM DDR4
  ?
 • 30 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

Order Now
VPS US - Plan6: 4C-8G-40G
540.000,00 đ
Monthly
0 Available
 • 4 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 8 GB RAM DDR4
  ?
 • 40 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

Order Now
VPS US - Plan8: 8C-16G-100G
1.040.000,00 đ
Monthly
0 Available
 • 8 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 16 GB RAM DDR4
  ?
 • 100 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

Order Now
VPS US - Plan9: 14C-32G-200G
2.040.000,00 đ
Monthly
0 Available
 • 14 vCPU E5-2698V4
  ?
 • 32 GB RAM DDR4
  ?
 • 200 GB SSD Storage
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • OS Linux và Windows
  ?

Order Now