VPS GOLD - 10Gbps Plan 1: 2C-4G-50G

1,252,800 đTrimestral

 • 2 vCPU GOLD
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • 50 GB NVMe Storage
 • 1500 GB băng thông
  ?
 • 10Gbps Network Port

VPS GOLD - 10Gbps Plan 2: 4C-6G-60G

1,987,200 đTrimestral

 • 4 vCPU GOLD
  ?
 • 6 GB RAM
  ?
 • 60 GB NVMe Storage
 • 2000 GB băng thông
  ?
 • 10Gbps Network Port

VPS GOLD - 10Gbps Plan 3: 4C-8G-80G

2,419,200 đTrimestral

 • 4 vCPU GOLD
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • 80 GB NVMe Storage
 • 3000 GB băng thông
  ?
 • 10Gbps Network Port

VPS GOLD - 10Gbps Plan 4: 8C-12G-160G

4,147,200 đTrimestral

 • 8 vCPU GOLD
  ?
 • 12 GB RAM
  ?
 • 160 GB NVMe Storage
 • 5000 GB băng thông
  ?
 • 10Gbps Network Port

VPS GOLD - 10Gbps Plan 5: 8C-16G-240G

5,184,000 đTrimestral

 • 8 vCPU GOLD
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • 240 GB NVMe Storage
 • 10000 GB băng thông
  ?
 • 10Gbps Network Port

VPS GOLD - 10Gbps Plan 6: 16C-32G-480G

10,368,000 đTrimestral

 • 16 vCPU GOLD
  ?
 • 32 GB RAM
  ?
 • 480 GB NVMe Storage
 • 14000 GB băng thông
  ?
 • 10Gbps Network Port