Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khoá để kiểm tra.

Bảng giá tên miền
Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
New Price 300,000 đ
1 Year
Transfer 0 đ
1 Year
Renewal 300,000 đ
1 Year
.net
New Price 350,000 đ
1 Year
Transfer 0 đ
1 Year
Renewal 350,000 đ
1 Year
.com.vn
New Price 650,000 đ
1 Year
Transfer 0 đ
1 Year
Renewal 360,000 đ
1 Year
.vn
New Price 750,000 đ
1 Year
Transfer 0 đ
1 Year
Renewal 460,000 đ
1 Year
.org
New Price 15 đ
1 Year
Transfer 15 đ
1 Year
Renewal 15 đ
1 Year
.biz
New Price 15 đ
1 Year
Transfer 15 đ
1 Year
Renewal 15 đ
1 Year
.info
New Price 15 đ
1 Year
Transfer 15 đ
1 Year
Renewal 15 đ
1 Year

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về INTERDATA

Miễn phí chuyển tên miền về INTERDATA*

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về INTERDATA

Chuyển tên miền
0
domain(s) selected