Bảng giá tên miền
Hiển thị:
Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
New Price 300,000 đ
1 Year
Transfer 0 đ
1 Year
Renewal 300,000 đ
1 Year
.net
New Price 350,000 đ
1 Year
Transfer 0 đ
1 Year
Renewal 350,000 đ
1 Year
.com.vn
New Price 650,000 đ
1 Year
Transfer 0 đ
1 Year
Renewal 360,000 đ
1 Year
.vn
New Price 750,000 đ
1 Year
Transfer 0 đ
1 Year
Renewal 460,000 đ
1 Year

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về INTERDATA

Miễn phí chuyển tên miền về INTERDATA*

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về INTERDATA

Chuyển tên miền
0
domain(s) selected