Chính Sách Bảo Hành

  Chính sách bảo hành 1. Thời gian bảo hành Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu chính thức tùy theo các dịch vụ mà khách hàng sử dụng. 2. Chính sách bảo hành 2.1| Các dịch vụ bao gồm việc sửa lỗi website InterData xây dựng, không bao gồm việc xử lý các ...

Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán Chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán trực tuyến tiện lợi và nhanh chóng nhất cho khách hàng   Trực tiếp tại VĂN PHÒNG INTER DATA Bạn có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng giao dịch của chúng tôi ở địa chỉ như dưới đây. CÔNG TY CỔ ...

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật   Mục đích và phạm vi thu thập thông tin từ người dùng. InterData không thực hiện việc bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được ...

Chính sách xử lý khiếu nại

Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng Nguyên tắc chung Khách hàng sử dụng dịch vụ của InterData được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch ...