Chính Sách Bảo Hành

  Chính sách bảo hành 1. Thời gian bảo hành Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu chính thức tùy theo các dịch vụ mà khách hàng sử dụng. 2. Chính sách bảo hành 2.1| Các dịch vụ bao gồm việc sửa lỗi website InterData xây dựng, không bao gồm việc xử lý các ...