Thông báo

Thông báo nâng cấp máy chủ cho khách hàng đăng ký trước tháng 5/2022

THÔNG BÁO NÂNG CẤP DỊCH VỤ,   Để nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng. INTERDATA xin thông báo đến những khách hàng đăng ký dịch vụ trước tháng 05/2022 về việc nâng cấp hệ thống như sau: Từ  02:00 - 05:00 hằng ngày. bắt đầu từ ngày 18/09 - ...

Chính Sách Bảo Hành

  Chính sách bảo hành 1. Thời gian bảo hành Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu chính thức tùy theo các dịch vụ mà khách hàng sử dụng. 2. Chính sách bảo hành 2.1| Các dịch vụ bao gồm việc sửa lỗi website InterData xây dựng, không bao gồm việc xử lý các ...